Sunday, January 15, 2012

Keusahawanan - Adakah Anda Bersedia Untuknya?

Ramai di antara kita mempunyai matlamat dan impian untuk menjadi usahawan yang berjaya. Namun begitu adakah minat atau semangat semata-mata adalah sudah cukup? Sebenarnya terdapat beberapa faktor untuk berjaya dengan cemerlang di dalam kerjaya atau bidang ini .

Beberapa perkara yang perlu diambil kira adalah:

1. Kemahiran
Sama ada formal atau tidak formal, kemahiran perlu untuk menjamin kejayaan dalam apa jua bidang yang diceburi, di samping naluri yang kuat, minat dan semangat. Pendidikan dalam bentuk tidak formal boleh didapati melalui pembacaan majalah atau buku yang berkaitan, membuat carian melalui sumber di internet, bertanya kepada mereka yang pernah dan berjaya dalam bidang tersebut. Pendidikan formal boleh didapati melalui kursus-kursus yang dianjurkan oleh kerajaan atau pihak swasta. Antaranya adalah kursus anjuran MARA, Tekun, Jabatan Pertanian, Kementerian Belia dan Sukan dan lain-lain.

2. Jati Diri
Apa yang kita pelajari secara formal atau tidak formal, tidak semestinya sama dengan apa yang kita alami di dalam dunia keusahawanan yang sebenar. Faktor-faktor perubahan ekonomi (mikro dan makro) juga perlu diambil kira bagi menyesuaikan dengan keadaan perniagaan yang kita jalankan. Oleh itu, sikap mudah menerima sebarang perubahan dan menyesuaikan diri mengikut kehendak perniagaan kita adalah juga perlu. Dalam menghadapi sebarang masalah dan perubahan arus dalam dunia perniagaan kita, sifat cekal dan tidak mudah putus asa adalah amat perlu, di samping sentiasa bersedia untuk mempelajari sesuatu yang baru untuk berjaya.

3. Berdaya saing
Perniagaan anda perlukan sesuatu yang berlainan untuk bersaing dengan perniagaan-perniagaan lain di dalam bidang yang sama. Ini sering dipanggil "X factor", iaitu sesuatu kelainan pada perniagaan anda dan menjadi tarikan kepada para pelanggan.

Beberapa perkara yang perlu anda beri perhatian adalah:

a) Fahami kaedah pemasaran terbaru untuk mencapai matlamat penjualan atau keuntungan anda.

b) Pilih kaedah pengiklanan yang terkini dan sesuai untuk menyampaikan maklumat tentang perniagaan anda kepada prospek atau bakal pelanggan anda secara meluas.

c) Sentiasa peka kepada peluang baru dan ruang untuk melibatkan perniagaan anda dalam memenuhi keperluan yang ada di pasaran.

d) Mengkaji "niche market" iaitu pasaran untuk sesuatu bidang yang dikhususkan dengan lebih terperinci berkaitan dengan sesuatu produk atau perkhidmatan. Dengan mengenal pasti sesuatu bidang khusus yang mempunyai permintaan yang banyak dengan saingan yang terhad, anda mempunyai kuasa yang lebih untuk mengawal harga dan jumlah jualan anda.

Untuk menentukan pasaran sasaran anda (target market), anda perlu menggunakan kreativiti anda dalam membuat keputusan berkaitan dengan:
- lokasi untuk mengedarkan produk atau memberi perkhidmatan anda
- harga
- kriteria barang atau perkhidmatan anda
- teknik pemasaran


4. Pengurusan
Keputusan yang tepat dan berkesan amat penting bagi setiap usahawan, terutamanya setelah anda melaburkan sumber kewangan dan tenaga yang banyak. Keputusan yang salah dan kurang bijak boleh mengakibatkan kepincangan perniagaan anda. Oleh itu perjalanan syarikat perlu didokumentasikan sebagai data pengurusan dalam membantu proses membuat keputusan di masa hadapan.

Seorang usahawan perlu mengamalkan sikap berfikiran di luar kotak pemikiran biasa ("thinking out of the box") dengan cuba melihat sesuatu masalah atau cabaran dari sudut dan perspektif yang berbeza untuk mendapatkan penyelesaian yang bijak dan berkesan.

Risiko tidak dapat dielakkan di dalam perniagaan, tetapi tahap risiko boleh dikurangkan dengan membuat analisa menggunakan maklumat dari sumber yang tepat dan boleh dipercayai, sebelum sesuatu keputusan itu boleh dicapai.

5. Motivasi
Bagi sesetengah perniagaan yang memerlukan masa untuk sampai ke tahap yang diingini, motivasi amat perlu untuk mengekalkan semangat dan sikap positif seseorang usahawan.

Kesinambungan permintaan amat perlu bagi menjamin masa depan perniagaan. Ini boleh dicapai melalui jaringan atau rangkaian perniagaan seperti Gabungan atau Persatuan Peniaga dalam bidang yang anda ceburi. Dengan penyatuan seperti ini, sesebuah perniagaan itu mampu untuk bergerak ke tahap yang lebih cemerlang.Berdasarkan artikel di dalam Utusan Malaysia tulisan Syed Azam Jamalullil


.

No comments:

Post a Comment